فراخوانی فراخوانی ...

کفش ورزشی یزی رونیبام

پی ریز - درگاه امن پرداخت
توضیحات:
زیره ای از جنس ای وی ای‎-رویه ای از جنس پارچه‎-زیره ی انعطاف پذیر که قابلیت شکستن ندارد‎-دارای اصطحکاک برای … زیره ای از جنس ای وی ای‎-رویه ای از جنس پارچه‎-زیره ی انعطاف پذیر که قابلیت شکستن ندارد‎-دارای اصطحکاک برای جلوگیری از لیز خوردن‎-دوخت زیره و رویه ی کفش
مبلغ:
690,000 ریال
امنیت در پرداخت